Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Tvrtka Ecodica d.o.o. je uspješno provela projekt pod nazivom „Internacionalizacija poslovanja tvrtke Decodio Applications d.o.o. putem sudjelovanja na međunarodnim sajmovima“, referentnog broja KK.03.2.1.16.0394

Cilj projekta je jačanje tržišne pozicije Prijavitelja, odnosno povećanje sposobnosti Prijavitelja za sudjelovanje na globalnim tržištima te samim time i pridonijeti povećanju udjela MSP-ova u ukupnom izvozu roba i usluga poboljšanjem uvjeta za njihov rad u međunarodnom okruženju.

Više informacija o projektu:

Ukupna vrijednost projekta – 636.653,80 kn

Ukupna vrijednost prihvatljivih troškova – 400.708,39 kn

Bespovratna sredstva – 340.602,12 kn

Privatni doprinos – 60.106,27 kn

Projekt je započeo 13. veljače 2020. te je planirano trajanje 13. Prosinca 2022. Godine.

Specifični ciljevi projektnog prijedloga:

  • povećanje prihoda od prodaje
  • povećanje prihoda od izvoza
  • podrška razvoju IT sektora Republike Hrvatske prisutnošću na međunarodnom tržištu

Kontakt osoba za više informacija: Ivan Vađić, +385 91 309 5116, e-mail: ivan@ecodica.eu

Više informacija možete pronaći na www.strukturnifondovi.hr

Sadržaj ovog materijala ie isključiva je odgovornost tvrtke Ecodica d.o.o.