Cjelovita rješenja

Tijekom implementacije naših digitalnih rješenja, kroz naš sustav obuke porasti će i kompetencije vaših zaposlenika. Razvoj poslovanja nikada ne prestaje, stalno traži nova rješenja i nova znanja. Zato smo uz vas na duge staze.

Dobro isplaniran ERP sustav je najveća konkurentska prednost.

Cjeloviti sustav za upravljanje poslovanjem omogućuje vašem poslovanju da iskoristi sve svoje potencijale, pa čak i one do sada neotkrivene. Lakša interna komunikacija, jednostavniji procesi, rješavanje 'uskih grla', dostupnost svih potrebnih informacija, standardizacija rada, pravovremeno izvještavanje... Sve što trebate, imate na raspolaganju kroz naše strukturirane module. Predstavimo ih ukratko.
 • CRM I UPRAVLJANJE PRODAJOM

  Obuhvaća sve potrebne informacije i dokumente kako biste skratili trajanje prodajnog ciklusa i proaktivno bili na raspolaganju kupcu. Sve od baze partnera i kontakata, jedinstvene evidencije odnosa s kupcem, kreiranja i revizija ponuda, cjenika prilagođenih grupama kupaca, upravljanje pretprodajnim troškovima kao i svim prodajnim dokumentima.
 • UPRAVLJANJE NABAVOM

  Vrlo važan segment poslovanja, upravljanje nabavom direktno utječe na razinu zaliha tvrtke i slobodni novčani tijek potreban za financiranje poslovanja. Kako biste optimizirali ovaj segment, ključne funkcionalnosti naših rješenja uključuju planiranja nabavnih tijekova, upravljanje svim dokumentima i evidencijama uz automatizaciju kreiranja upita dobavljačima te praćenje ugovornih obveza.
 • UPRAVLJANJE SKLADIŠNIM POSLOVANJEM

  Ako nas pitate, po urednim skladišnim karticama se najlakše prepoznaje zdrava i dobro vođena tvrtka. Naša rješenja će vam pomoći to i ostvariti. Od upravljanja višestrukim skladištima i lokacijama, svim potrebnim dokumentima, ulazne kalkulacije troškova, planiranja logističkih ruta, kvalitativne i kvantitativne kontrole kvalitete robe i materijala, mogućnost praćenja LOT-ova kao i integraciju s barkod i QR kod čitačima.
 • UPRAVLJANJE PROIZVODNJOM

  Stupanj analitike proizvodnih tokova i vezanih troškova te razina integracije poslovnog sustava, strojeva i proizvodnih radnika u visokokompetitivnom okruženju čini ključnu razliku. Ovaj modul omogućuje da upravljanje proizvodnjom (kako vlastitom tako i vanjskom, ako je dio procesa) bude centralizirano ali fleksibilno, olakšava planiranje uz detaljnu analitiku procesa kao i kvalitativnu i kvantitativnu kontrolu proizvoda te upravljanje nusproduktima proizvodnje (kalo, rastep, kvar i lom).
 • RAČUNOVODSTVO I FAKTURIRANJE

  Mi volimo reći (a klijenti vole čuti) kako zaposlenik računovodstvenog odjela dobro organizirane tvrtke nikad ne mora ručno upisivati niti jedan dokument. Zato ovaj modul radi sve kako to ne bi ni trebali i prilagođen je našem zakonodavnom okviru. Detaljna parametrizacija shema knjiženja po različitim poslovnim događajima štede vrijeme računovodstvenim djelatnicima za aktivnosti koje zaista nose vrijednost poslovanju – financijsko planiranje i kontroling.
 • UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA

  Kako ljudski potencijali vaše tvrtke ne bi ostali samo 'potencijali' već postali stvarna snaga vaše tvrtke, njima treba kvalitetno i upravljati. Ovaj modul osmišljen je kako bi vam u tome pomogao. Omogućuje upravljanje svim matičnim podacima sukladno zakonskom okviru: upravljanje svim vrstama ugovora, sistematizaciju radnih mjesta, evidencije prisutnosti, evidencije odsustva, upravljanje prekovremenim radom kao i utroškom radnog vremena, automatske notifikacije i mail obavijesti za bitne informacije i događaje.
 • UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

  Konstantni pritisak rokova pri upravljanju projektima zahtijeva detaljno planiranje kako bi bili uspješno izvršeni. Ovaj modul će olakšati procese spajanjem prodajnog aspekta i tehničke realizacije. Omogućava kreiranje projektnih struktura prema predefiniranim predlošcima, planiranje kapaciteta i aktivnosti na svim razinama, planiranje i praćenje realizacije po sprintevima, komunikaciju u realnom vremenu putem, automatske notifikacije vezane za ključne dokumente uz pregledne informacije o zadacima te detaljan pregled profitabilnosti i efikasnosti projekata.
 • SUSTAV IZVJEŠTAVANJA

  Svaki od navedenih funkcionalnih modula mora pružiti fleksibilnu, kvalitetnu i pouzdanu podršku za izvještavanje. Ključni modeli izvještavanja pružaju mogućnost filtriranja i grupiranja podataka na mjestu upisa podataka, pivotiranje podacima unutar poslovno-informacijskog sustava uz podršku za izvoz podataka u Excel, izradu specifičnih izvještaja za sve upravljačke razine kao i upravljanje Dashboards sustavom s mogućnostima samostalne konfiguracije i ad-hoc izvještavanja.
 • PODRŠKA ZA UPRAVLJANJE DOKUMENTACIJOM

  Uz čvrstu vezu sa projektnim segmentom poslovno-informacijskog sustava, podrška za upravljanje dokumentacijom osigurava spremanje dokumentacije i vezanje za ključne tipove zapisa u poslovno-informacijskom sustavu, online pregled različitih tipova dokumenata (txt, xlsx, docs, ods, odt, pdf, jpg, png...) kao i automatsko obavještavanje.